Υπηρεσίες

  1. Αρχική
  2. Υπηρεσίες

Η FANCO έχει συνδέσει την λειτουργία της με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και των προσφερόμενων προϊόντων και ροφημάτων.

 

Πριν την τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή , ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη εξετάζουν επί τόπου τις ιδιαιτερότητες του σημείου και συμφώνα με τις προτάσεις τους διαμορφώνεται το μηχάνημα ώστε τα προϊόντα που θα τοποθετηθούν να ικανοποιούν τις ανάγκες ζήτησης του συναλλασσομένου κοινού.

 

Αναλαμβάνουμε το service αυτόματων πωλητών με εγγύηση ενός έτους για τις εργασίες που γίνονται. Οι οδηγοί μας είναι έμπειροι εκπαιδεύονται συνεχώς σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες .Τροφοδοτούν και καθαρίζουν μηχανήματα και μεταφέρουν στην διοίκηση τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα.

 

Η ποιότητα και η διατήρηση των προϊόντων καθώς και η διακίνηση τους επιτυγχάνονται με απόλυτα ασφαλείς όρους υγιεινής και είναι πιστοποιημενα κατά ISO 22000 (HACCP).